تبلیغات
هوای خنک - مطالب بهداشت و سلامت

هوای خنک

پیام مدیریت ||

جمعه 1 بهمن 1395

تست

نویسنده: حسن مقدسی   طبقه بندی: دین و مذهب، بهداشت و سلامت، فناوری اطلاعات، 

نظرات() 

بخش دوم، مجموعه رانده شده براساس تفسیرهای کتب دینی اسلام، ابلیس (عزازیل) یکی از جن‌ها بود که بر اثر پارسایی زیاد به درجه فرشتگان راه یافت و مقرب ترین نزد خدا گشت، اما برای سجده نکردن به آدم او از درگاه الهی رانده شد در این هنگام شیطان از خداوند برای خود مهلت خواست و خداوند نیز به او تا روز معین مهلت داد[۱] در تاریخ طبری در روایاتی از ابن عباس نقل شده: ابلیس از فرشتگان بود و نامش عزازیل بود و در زمین ساکن بود. فرشتگان ساکن در زمین جن نام داشتند. ابلیس به عبادت همی کوشید و در دانش از همه پیش بود و به همین سبب مغرور شد و در برابر فرمان خدا عصیان نمود.

نظرات()